Binnen de regio Haaglanden is er een groeiende groep ondernemers. Veel van deze ondernemers hebben behoefte om binnen de eigen regio met mede-ondernemers van gedachten te wisselen. Wie weet zit er bij u vlak om de hoek, zonder dat u het weet, een ondernemer met precies die expertise die u nodig heeft. Wij zijn een netwerk voor jonge en ondernemende mensen uit de regio Haaglanden en onderdeel van de wereldwijde organisatie Junior Chamber International (JCI) met circa 200.000 leden wereldwijd en zo’n 2.000 leden in Nederland.

JCI is een internationele netwerkorganisatie van jonge, ondernemende en ambitieuze mensen die is gebaseerd op vier pijlers: Business, Personal Development, Community en International. Op elk van deze gebieden kunnen leden zichzelf vrijwillig ontwikkelen en inzetten middels zelf geïnitieerde projecten . Ontwikkelen kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door zelf trainer te worden binnen JCI. Ook kun je leren business te doen, leidt lidmaatschap van JCI tot een soepele uitbreiding van je netwerk en kun je bijdragen aan het opzetten van projecten. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

JCI Haaglanden

De leden van JCI Haaglanden zijn bovenal (werkende) ondernemende en actieve mensen in de leeftijd tot 40 jaar. Ze hebben veelal een HBO of universitaire opleiding hebben een eigen bedrijf/onderneming, leidinggevende functie of zijn werkzaam in het hoger- of middenkader van een bedrijf. Daarnaast hebben zij een bovengemiddelde interesse in zakelijke (en sociale) netwerken en willen zij iets terug doen voor de maatschappij in de regio Haaglanden. Onderscheidend van JCI Haaglanden ten opzichtte van de andere binnen de regio aanwezige kamers is dat bij JCI Haaglanden meer nadruk ligt op de pijler Business dan de andere pijlers. Dit uit zich in een gevarieerd aanbod van leden uit het zakenleven en de overheid. Hierdoor ontstaat een breed netwerk met een grote diversiteit aan leden en de bedrijven waar zij (voor) werken. De andere kamers in deze regio leggen het zwaartepunt bij een van de andere pijler.

JCI Haaglanden deelt haar kennis en expertise, haar netwerk en haar energie. Zij bouwt bruggen en smeedt allianties. JCI Haaglanden organiseert en realiseert maatschappelijk relevante projecten. Deze projecten concurreren niet met elkaar, maar versterken elkaar. JCI Haaglanden stelt realistische doelen en viert successen. De organisatie van JCI Haaglanden kan, net zoals bij JCI Nederland, in de volgende pijlers worden toegelicht:

  1. Business: JCI Haaglanden heeft business en netwerken hoog in het vaandel staan en stelt haar leden in de gelegenheid zich op business gebied verder te ontwikkelen. Naast trainingen, samen met personal development, wordt er verder invulling gegeven door de Business commissie aan deze pijler. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken, business speeddates, interessante trainingen en dynamische netwerkmogelijkheden en bijbehorende activiteiten. Leden van JCI Haaglanden gedragen zich als zakelijke ambassadeurs voor elkaar.
  2. Community: JCI Haaglanden committeert zich aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en levert haar bijdrage aan maatschappelijke doelen. Met veel enthousiasme pakt zij activiteiten om op geld in te zamelen voor bekende JCI goede doelen of om cadeaus in te zamelen voor minderbedeelden. Vaak zit er ook een sociaal aspect aan haar activiteiten gekoppeld en zorgt dit samen voor meer team building tussen de leden.
  3. Personal Development: JCI is een veilige leeromgeving en in dat verband worden er ook vaak workshops en trainingen over diverse onderwerpen georganiseerd, zowel voor haar leden als voor genodigden.
  4. International: De ‘I’ in JCI staat voor International. Internationaal laat JCI Haaglanden zich goed zien tijdens Europese en Wereld congressen. Tijdens deze events gaat het om een nieuwe internationale ervaring en het ontmoeten van nieuwe mensen over de hele wereld.
  5. Fun: Jezelf ontwikkelen, werken aan je eigen toekomst en die van de wereld. Het is het bestaansrecht van JCI. Maar wat niet ongenoemd mag blijven is één bijzonder belangrijke verbindende factor: Fun! Gegarandeerd bij de activiteiten van JCI. Gezellig borrelen, het ledenweekend, kerstdiner, de zomer BBQ en niet te vergeten, de feesten die binnen JCI worden georganiseerd, zijn vermaard.

 

Junior Chamber International

Met circa 200.000 leden in 110 landen is Junior Chamber International een belangrijke netwerkorganisatie in de wereld. Jaarlijks treffen de leden elkaar tijdens nationale en internationale congressen en maandelijks vergaderen alle leden in hun eigen lokale Kamer. Nederland telt 100 Kamers met in totaal circa 2.000 leden. Voor meer informatie over JCI kan je kijken op de website van JCI Nederland of JCI Wereldwijd.

In 1915 richtte Henry Giessenbier in St. Louis (USA) een Junior Chamber of Commerce op met als doel jonge mensen de gelegenheid te geven zich persoonlijk te ontwikkelen door het uitvoeren van activiteiten zowel voor de eigen leden, als voor de gemeenschap. Dit initiatief had succes en al spoedig waren er vele Kamers in de Verenigde Staten. In 1920 werd de United States Junior Chamber of Commerce opgericht en in de jaren daarna ontwikkelde zich JCI’s in andere landen van het Amerikaanse continent, Europa en Azië. In 1946 vond het eerste Wereld Congres plaats in Panama. De hoofdzetel, Coral Gables genaamd, is gevestigd in Florida. De leden van Junior Chamber worden ook wel Jaycees of Jaycettes genoemd.

JCI staat in beginsel open voor iedereen: vrouw of man, ondernemer of werknemer, werkend in een profit of non-profit organisatie; iedereen die zijn grenzen wil verleggen is welkom. Het lidmaatschap eindigt bij het bereiken van de veertigjarige leeftijd. De ondergrens ligt bij veel Kamers rond de vijfentwintig jaar. Een andere (ongeschreven) regel is dat de samenstelling van de beroepsgroepen in een Kamer zo breed mogelijk moet zijn. Diversiteit is immers cruciaal voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Waar voor velen geldt dat ze na het verlaten van de schoolbanken zijn uitgeleerd, geldt dat niet voor JCI-leden. Training is een van de ‘areas of opportunity’ binnen JCI. Als “worldwide leadership development organisation” biedt JCI haar leden volop mogelijkheden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen via het volgen en geven van trainingen. Ook door deel te nemen aan projecten vergroten JCI-leden hun persoonlijke vaardigheden op het gebied van organisatie en teamvorming en verbreden zij hun netwerk.